НИЕ БИО

ЗАЩО НИЕ ОРГАНИЧНАТА ПРОДУКЦИЯ?

„БИО“ - това е начин на мислене, култура и начин на живот. Производителите на органични продукти смятат, че плодородна почва и опазването на околната среда, са от решаващо значение за хора и животни. Производителите на органична продукция опазват околната среда чрез: .

Отговорно използване на енергията и природните ресурси;
- Поддържане на биологичното разнообразие;
- Поддръжка на регионални екологични баланси;
- Подобряване на почвеното плодородие;
- Поддържане на качеството на водите;
- Цялостно уважение към природата и околната среда.

НАШИТЕ БИО ВИНА

В днешния свят, не бихме могли да сме конкурентни на пазара, без да можем да Ви предложим няколко вида висококачествени органични европейски вина. Всички наши органични вина са произведени в съответствие със строгите европейски регламенти, базирани около 4 основни точки от ООП за производство на вино:

-Използване на 100% органични земеделски съставки: грозде, захар, алкохол;

- Oграничения или забрани за използване на определени физични процеси (например: намаляване на алкохолното съдържание, електродиализа, не е разрешено загряване над 70 ° C);

- Следване на ограничен брой лозаро-винарски добавки, с цел приоритизиране на органичен произход;

- Ограничения за общите нива на SO2 у вината, готови за продажба.;

Винопроизводителите трябва да се придържат към тези изисквания, за да претендират за органично сертифициране и Европейския органичен етикет: вече не е възможно да се сертифицира самото грозде. Всяко споменаване на "вино, произведено от биологично отгледано грозде" вече не е позволено да се изписва на етикета на вино, произведено след реколта 2012 година.

 

 

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

Сулфитите имат антибактериални и антиоксидантни свойства. Ето защо те се използват като консерванти, не само в производството на вино, но и в много други храни (сушен колбас, кисели краставички, сушени плодове и зеленчуц ...).

Добавянето на сулфити се разрешава в органичното винопроизводство, но в много по-малки количества от тези, допуснати за конвенционалните вина. Сертифицираните биодинамични вина могат да съдържат добавени сулфити, но границите са дори по-ниски.

За да обобщим, и противно на широко разпространеното схващане, "органично вино" не означава "вино без сулфити". Все пак е напълно възможно да се произведе органично вино, без да добавят сулфити и много винопроизводители избират да работят точно така.

Както винаги, искаме винаги да бъдете добре информирани, така че ако се интересувате да научите повече за органичното земеделие, моля прочетете по-долу:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ