ПРОФИЛ НА КЛИЕНТА

ВИЖТЕ СПЕЦИФИЧНИЯТ КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ, ИЗМЕРЕН ПРЕЗ ПЪРВАТА ВЪЛНА ОТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯТА НА ПРОЕКТА!
Още