ЗА ВИНОТО

Нашите висококачествени европейски вина идват в много различни вкусове, но всички имат едно общо нещо – сертифицирани са за качество и много от тях са спечелили национални и международни награди в конкурси за вино по целия свят. Вината в нашето портфолио са със ЗНП (защитено наименование за произход), ЗГУ (защитено географско указание), както и сортови вина.

Две схеми на Европейския съюз за географско указание и традиционни специалитети, известни като защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), насърчават и защитават на имената на качествени вина. Те се основават на правната рамка, предвидена в Регламент на ЕС № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г., относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

            
 
 

А сега изберете любимият си вид вино и разгледайте нашето богато портфолио за всеки вкус!

 

 

ЧЕРВЕНО ВИНО