ЕВРОПЕЙСКИ ВИНЕНИ РЕГИОНИ

Европа е известна със своите богати и изобилни винени региони. Един такъв регион е и България. България е малка страна с богата и древна история. Тя се намира в източната част на Балканския полуостров в Европа и включва части от историческия район Мизия, Тракия и Македония. България граничи с Гърция и Турция на юг, с Румъния на север, югозападно с Македония, със Сърбия на запад и Черно море на изток. Общата площ на България е 111,000 км ( 68,972 мили).

България е най-успешният производител на вино от всички страни в Източна Европа, като е съхранила традициите, наследени в лозарството още от времето на траките.

Климатът в страната е умерен, с топло лято и сравнително хладна зима. Почвите са разнообразни и изключително благоприятни за развитието на лозата, за доброто узряване на гроздето и производството на висококачествени червени и бели вина.

България обикновено е разделена на два основни винарски региона - Дунавската равнина и Тракийската низина. Въпреки това, винарската индустрия по-скоро има тенденцията да бъде разделена на пет основни винарски региона, в които се отглежда огромно разнообразие от грозде и се създава изобилие от различни видове вина - Дунавската равнина, Горнотракийската низина, Черноморски регион, Струмската долина и Розовата долина.