ЗДРАВЕЙ,САЩ!

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Знаете ли, че нашите висококачествени европейски вина започнали пътуването си от древни времена в Тракия? Да, хилядолетия преди божествената напитка да бъде открита във Франция, Италия и Испания, древните автори описват уникалните качества на тракийския еликсир, създаден в земите, където днес се намира България.

 

Траките били първите обитатели на източната част на Балканския полуостров и част от Северозападна Мала Азия, които сега попадат в земите на днешна България. Бащата на историята - Херодот (5 век пр.н.е.) определя траките като най-голямото население на Земята след индусите. Траките са известни като на създателите на винената култура, което е видно от уникалните находки от древни съкровища и богатите изображения и намерените съдове за пиене на вино, изобразени от легенди за религиозни тайнства и възлияния.

 

В България са открити безценни съкровища от времето на Дионис и траките, както и някои уникални български сортове лози - Памид, Червен мискет, Димят, Гъмза, Мавруд и Широка мелнишка, от която се смята, че Уинстън Чърчил имал навика да поръчва по 500 литра вино годишно.

Днес България гордо заема своето място сред най-добрите производители на висококачествени вина в Европа. А сега е време да въведем нашите ароматни вина на един нов пазар, който е повече от готов да ги посрещне - Здравей, САЩ!

ЗА ПРОЕКТА

Кампанията, която ние наричаме ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ВИНА се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България и има за цел извършването на множество успешни промоционални събития в САЩ, за да имате възможност да опитате най-добрите ни вина и да се влюбите в тях!

В случай, че намерите време да участвате или посетите някое от нашите планирани промоционални събития в следващите две години, ще научите итнересна информация относно:

- защо нашите висококачествени европейски вина са най-новата тенденция в света на виното;

- лозаро-винарския сектор в България и мястото му в Европейския съюз;

- винените региони на България, качества и характеристики на българските винени сортове;

- климата и релефните особености на страната и характеристиките на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина;

- традициите, свързани с отглеждането на грозде и производството на вино от древността;

- археологически и исторически доказателства за това;

- специфичните изисквания на национално и европейско равнище по отношение на отглеждането на лозята по силата на стандарти за биологично земеделие и производство на био вина;

- нужно ли е да казваме повече?

А сега разгледайте конкретните дати и места, където можете да опитате нашите висококачествени вропейските вина – КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА.